مسعود حسینی

آموزش اکسل – زیرنویس (قسمت چهارم)

شرکت مایکروسافت نرم افزارهای مختلفی در زمینه فعالیت های اداری روانه بازار کرده است از جمله از این نرم افزارها میتوان به نرم افزار اکسل ( Microsoft Excel ) اشاره نمود. نرم افزار مایکروسافت اکسل یک نرم افزار محاسباتی پرقدرت و منعطف می باشد که این روزها بیشترین مخاطب در هر کسب و کاری را […]

آموزش اکسل – زیرنویس (قسمت سوم)

شرکت مایکروسافت نرم افزارهای مختلفی در زمینه فعالیت های اداری روانه بازار کرده است از جمله از این نرم افزارها میتوان به نرم افزار اکسل ( Microsoft Excel ) اشاره نمود. نرم افزار مایکروسافت اکسل یک نرم افزار محاسباتی پرقدرت و منعطف می باشد که این روزها بیشترین مخاطب در هر کسب و کاری را […]

آموزش اکسل – زیرنویس (قسمت دوم)

شرکت مایکروسافت نرم افزارهای مختلفی در زمینه فعالیت های اداری روانه بازار کرده است از جمله از این نرم افزارها میتوان به نرم افزار اکسل ( Microsoft Excel ) اشاره نمود. نرم افزار مایکروسافت اکسل یک نرم افزار محاسباتی پرقدرت و منعطف می باشد که این روزها بیشترین مخاطب در هر کسب و کاری را […]

آموزش اکسل – زیرنویس (قسمت اول)

شرکت مایکروسافت نرم افزارهای مختلفی در زمینه فعالیت های اداری روانه بازار کرده است از جمله از این نرم افزارها میتوان به نرم افزار اکسل ( Microsoft Excel ) اشاره نمود. نرم افزار مایکروسافت اکسل یک نرم افزار محاسباتی پرقدرت و منعطف می باشد که این روزها بیشترین مخاطب در هر کسب و کاری را […]

آموزش پاورپوینت – زیرنویس (قسمت دهم)

مجموعه آموزش مقدماتی پاورپوینت شرکت مایکروسافت نرم افزارهای مختلفی در زمینه فعالیت های اداری روانه بازار کرده است از جمله از این نرم افزارها میتوان به نرم افزار پاورپوینت ( Microsoft Powerpoint ) اشاره نمود. نرم افزار پاورپوینت به منظور ارائه مطالب توام با تصاویر و فیلم و انیمیشن تهیه شده است که هدف از […]

آموزش پاورپوینت – زیرنویس (قسمت نهم)

مجموعه آموزش مقدماتی پاورپوینت شرکت مایکروسافت نرم افزارهای مختلفی در زمینه فعالیت های اداری روانه بازار کرده است از جمله از این نرم افزارها میتوان به نرم افزار پاورپوینت ( Microsoft Powerpoint ) اشاره نمود. نرم افزار پاورپوینت به منظور ارائه مطالب توام با تصاویر و فیلم و انیمیشن تهیه شده است که هدف از […]

آموزش پاورپوینت – زیرنویس (قسمت هشتم)

مجموعه آموزش مقدماتی پاورپوینت شرکت مایکروسافت نرم افزارهای مختلفی در زمینه فعالیت های اداری روانه بازار کرده است از جمله از این نرم افزارها میتوان به نرم افزار پاورپوینت ( Microsoft Powerpoint ) اشاره نمود. نرم افزار پاورپوینت به منظور ارائه مطالب توام با تصاویر و فیلم و انیمیشن تهیه شده است که هدف از […]